Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Bashkia > Administrata > Formulari i kerkeses

Formulari i kerkeses

​  Ne zbatim te ligjit 119/2014 "Per te Drejten e Informimit", me poshte do  te gjeni formularin e kerkeses per informacion.  Formularin e plotesuar  mund ta dergoni prane Bashkise Kucove ne adresen e bashkise, bashkiakucove@yahoo.com si edhe ne adresen e Koordinatorit per te Drejten e Informimit elsahajderi@gmail.com, gjithasht mund ta dorezoni dorazi ose  nepermjet postes ne adresen: Lagjia nr. 1, Blloku "Tafil Skendo", sheshi "18 Tetori", Kucove.

KREU II 

E DREJTA E INFORMIMIT DHE TRANSPARENCA, Neni 3

E drejta e informimit

 1. Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet.

 2. Autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim informacionin e kërkuar.

 3. Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit. 

4. Informacioni publik që i është dhënë një personi, nuk mund t’i refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të rastit kur informacioni përmban të dhëna personale të subjektit, në përputhje me nenin 17 të këtij ligji. 

KREU III 

NJOHJA ME INFORMACIONIN PUBLIK, Neni 11 

Kërkesa për informim

 1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Në çdo rast, kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve, të parashikuar në nenin 8 të këtij ligji. 

2. Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet një numër rendor. Numri rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, i jepen kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim. 

3. Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime mes tyre.

 4. Kërkesa për informim duhet të përmbajë: a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit; b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni; c) përshkrimin e informacionit që kërkohet; ç) formatin në të cilin preferohet informacioni; d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar. 

5. Në qoftë se kërkesa për informim nuk e përcakton formatin në të cilin kërkohet informacioni, ai jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.


formulari i kerkeses.pdf ( shkarko )

​​​

Eventet

<janar 2019>
HënMarMërEnjPreShtDie
31
1
e martë, janar 1, 2019
23456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Se shpejti


Buletini Informativ