​​​​  Këshilli Bashkiak Kuçovë me Vendim nr.14, datë 21.08.2019 miratoi " Rregulloren e Brendshme per Funskionimin e Këshillit të Bashkisë Kuçovë.

VKB nr. 14 - Per miratimin e Rregullores se Brendshme te Funksionimit te Keshillit Bashkiak Kucove.pdf  (shkarko)