Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Bizneset > Pagesa e Taksave

Pagesa e Taksave

​​​​

  Per sa i perket pagesave te detyrimeve qe kane subjektet qe ushtrojne nje aktivitet privat ose shteteror pervec tatimit te thjeshtuar te fitimit dhe sigurimeve shoqerore afati i te cilave eshte i percaktuar shprehimisht ne ligj,afati i  taksave dhe tarifave vendore eshte i percaktuar ne Vendimin e Keshillit Bashkiak nr.48 date 09.12.2015.

 1.Takse Tabele                  - Per subjektet e biznesit te vogel afati i                                                       pageses eshte deri 31 mars 2019.

                                            -Per biznesin e madh afati i pageses do te                                                   jet deri 30 qershor 2019.

                                             -Per ndermarrjet dhe institucionet afati i                                                      pageses do te jet 30 qershor 2019

                                             -Per subjektet e tregetareve te udhetareve                                                  apo mallrvave per vete ose te tret afati i                                                      pagese behet ne momentin e pajisjes me                                                  certifikaten perkatese.

                                            -Per subjektet e reja behet ne momentin e                                                    regjistrimit.           

  2.Takse Ndertese              -  Per kategorin e pare "Ndertesa                                                                  Banimi"percaktohet qe arketimi i kesaj                                                         takse te jet mujor.

                                             -Per kategorin e dyte "Ndertesa te                                                                Tjera" percaktohet qe pagesat te kryhen                                                     me dy keste:

                                              1)Kesti i par te jet 31 mars 2019.

                                              2)Kesti i dyte te jet 30 qershor 2019                

 3.Takse Trualli                   -Per abonentet familjar afati i pageses eshte                                               deri 31 dhjetor 2019.

                                            -Per subjektet e biznesit afati i pageses                                                        eshte deri 30 qershor 2019.

                                             -Per ndermarrjet dhe institucionet afati i                                                      pageses eshte 30 qershor 2019 

4.Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel -Pgesat behen ne                                                                                          kater keste

                                                1)Brenda dates 30 prill 2019

                                                2)Brenda dates 20 korrik 2019

                                                3)Brenda dates 20 tetor 2019

                                                4)Brenda dates 20 dhjetor 2019

5.Taksa e ndikimit ne infrastruktur  -Pagesa behet para marrjes se                                                                     lejes se ndertimit.

6.Taksa e kalimit te se drejtes se pronsis mbi ndertesat  

                                                -Pagesat behet  jo me von se data 30 e                                                       muajit pasardhes

7.Taksa per dhenien e licensave per tregtimin e naftes                          dhe nenprodukteve te saj. 

                                               -Pagesa e kesaj takse eshte me afat                                                            5 vjecar.

8.Tatimi mbi te ardhurat personale.

                                               -Te ardhurat e arketuara nga kjo                                                                   takse i transferohen vetqeverisjes                                                               vendore deri ne fund te muajit pasardhes

9.Taksa te perkohshme     -Kjo taks nuk ka nje periudh te caktuar kohore

10.Taksa e fjetjes ne hotel    -  Ne baze te neteve te qendrimit                                                                   dhe derdhja e te ardhurave behet                                                               nga subjekti "Hotel" brenda dates 5 te                                                          muajit pasardhes.

 11.Taksa mbi token bujqesore  -Pagesa behet brenda vitit me nje kest                                                        te vetem                           Tarifat vendore

 1.Tarife Pastrimi                 - Per biznesin e vogel afati esht deri                                                              qershor 2019      

                                            -Per biznesin e madh deri qershor 2019

                                            -Per ndermarrje dhe institucione deri                                                           qershor 2019

                                             -Per abonentet familjar pagesa behet cdo                                                     muaj ne faturen e ujesjellsit

 2.Tarife Ndricimi dhe Gjelberimit -Per biznesin e vogel pagesa                                                                       behet deri ne shtator 2019  

                                              -Per biznesin e madh pagesa behet deri                                                     ne qershor 2019

                                              -Per ndermarrjet dhe institucionet pagesa                                                   behet deri qershor 2019

                                              -Per abonentet familjar pagesa behet cdo                                                   muaj ne faturen e ujesjellsit

 3.Tarife hapesire publike    - Per kategorin e organizimeve te                                                                 spektakleve ose panaireve pagesa                                                             behet menjeher   

                                             -Pagesa per qellime tregtimi do te behet                                                      brenda dates 30 qershor 2019

 4.Tarife tregu                      - Brenda dt 20 te cdo muaji

 5.Tarife leje transporti        - Para marrjes se lejes

6.Tarife parkimi-ditore       - Ne momentin e parkimit brenda muajit                                                        qershor

7.Tarifa e lenies se mallit  -Ne tregun e perqendruar pagesa do te jet                                                  mujor dhe behet brenda dates 20 te cdo muaj

8.Tarifat per dhenie leje NON STOP -

9.Tarifa e sherbimit veterinar  -

10.Tarifa per mirmbajtje kanale kullues vadites   -

11.Tarifa per vaditje             -

12.Tarifat e sherbimeve te P.M.N.Z.SH

13.Tarifa te sherbimeve​

Eventet

<gusht 2021>
HënMarMërEnjPreShtDie
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Se shpejti


Buletini Informativ