Skip to content Skip to footer

Regjistri i Ankesave, Kërkesave dhe Vërejtjeve

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

             
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
1ShkresëK1Spostim i Bustit të heroit A.Suli18.01.2020Bashkia18.01.202022.01.2021Po22.01.2021Përgjigja brenda 2 Muajsh
2ShkresëK2Ankesë për parkimet 19.07.2021Sekretares së Këshillit19.07.2021-Po--
3ShkresëA1Ankesë për tarif pastrimi22.07.2021Sekretares së Këshillit22.07.202122.07.2021Po26.07.2021Përfunduar
4ShkresëV1Vërejtje per tualetet në shkollën Vlashuk29.10.2021Drejtorisë së Arsimit në Bashki29.10.202129.10.2021PoPërfunduar
5ShkresëK3Kërkesë për te ndryshuar një kontenier të dëmtuar12.11.2021Drejtorisë së shërbimeve publike12.11.202112.11.2021Po17.11.2021Përfunduar
6ShkresëK4Kërkesë për të bërë ndryshime në çatinë e shtëpisë17.11.2021Drejtoria e shërbimit publik12.11.202112.11.2021Po15.12.2021Përfunduar
7ShkreseA2Ankesë për prishjen e rrugës nga Albstar10.11.2021Sekretares së Këshillit22.11.202122.11.2021Po-Përfunduar
8ShkresëA3Mbarimin e rrugës15.11.2021Sekretares së Këshillit22.11.202122.11.2021Po-Përfunduar
9KëerkesëK5Raportin e monitorimit për vitin 202102.02.2022Drejtoria e Finacës dhe e Buxhetit02.02.2022-Po-Përfunduar
10KëerkesëK6Mbi masat e marra për tregun e shumicës te fruta perimeve qe të kryhet në mengjes që mos te kthehet ne burim aksidentesh02.02.2022Drejtoria e të Ardhurave02.02.2022-Po-Përfunduar
11KërkesëK7Mbi zbatimin e buxhetit dhe realizimin e te ardhurave për Bashkinë për vitin 202102.02.2022Drejtoria e Financë dhe Buxhetit02.02.2022-Po-Përfunduar
12KërkesëK8Mbi situaten aktuale të rrugëve rurale të fshatit Havaleas,Gegë, Drizë, dhe Lumas02.02.2022Drejtoria e Urbanistikës02.02.2022-Po-Përfunduar
13KërkeseK9ër situatën aktuale të qënve të rrugës dhe masat e marra.02.02.2022Drejtoria e Mjedisit dhe Ushqimit Veterinar02.02.2022-Po-Përfunduar
14KërkesëK10Mbi tokat bujqësore, pyjore dhe kullotat në territorin e Bashkisë 02.02.2022Drejtoria e Zhvillimit Rural02.02.2022-Po-Përfunduar
15KërkesëK11Mbi gjendjen e objekteve Arsimore02.02.2022Zyra Vendore Arsimore02.02.2022-Po-Përfunduar
16KërkesëK12Mbi Agjencine e Sherbimeve Komunale, per mbjelljen e fidaneve te rinj,per shtimin e gjelberimit01.03.2022Agjencia e Ndermarrjes Komunale01.03.2022-Po-Përfunduar
17KërkesëK13Mbi masat e ndermara nga NJVKSH mbi perhapjen e Covid 1901.03.222Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Kucove01.03.2022-Po09.05.2022Perfunduar
18KërkesëK14Mbi rikonstruktimin e baneses se Znj. Maria Lengu01.03.2022Drejtoria e Urbanistikes01.03.2022-Po-Përfunduar
19KërkesëK15Mbi Akt shfrytezimin te pronesise e Z. Faslli Merkaj 01.03.2022Drejtoria e Urbanistikes01.03.2022-Po08.03.2022Perfunduar
20KërkesëK16Për dorëheqjen e kryetarit të fshatit Kozare08.03.2022Këshillit Bashkiak Kucove08.03.2022-Po08.03.2022Përfunduar
21KërkesëK17Kerkese per fond invalidesh dhe problemeve te tjera për mbarëvajtjen e punës06.04.2022Kryetares së Këshillit Bashkiak06.04.2022-Po06.04.2022Përfunduar
22KërkesëK18Për rregullimin e trotuarit mbas bar Alba 06.04.2022Agjencia e shërbimeve Komunale06.04.2022_Po06.04.2022Përfunduar
23KërkesëK19Mbi ecurine e punimeve të rrugës Zef Leka dhe rikualifikimi i lagjes Ll. prifti06.04.2022Drejtoria e Urbanistikës06.04.2022-po15.04.2022Perfunduar
24KërkesëK20Mbi lirimin e hapsirave publike në katet e para të pallateve, masat e marra dhe vazhdimsia e projektit.06.04.2022Policia Bashkiake06.04.2022-Po06.04.2022Përfunduar
25KërkesëK21informacion per masat dhe ruajtjen dhe mirembajtjen e objekteve Arsiomore06.05.2022Zyra Arsiomore Lucove06.05.2022-Po06.05.2022Përfunduar
26KërkesëK22Informacion per situaten e rrugeve rurale06.05.2022Drejtoria e Urbanistikës06.05.2022-Po-Perfunduar
27KërkesëK23Iformacion mbi gjendjen e kanaleve vadites06.05.2022Drejtoria e Zhvillimit Rural06.05.2022-Po-Perfunduar
28KërkesëK24Mbi mbjelljen e fidaneve te rinj dhe gjelberimi i Kucoves06.05.2022Agjencia e Sherbimeve Komunale06.05.2022-Po-Perfunduar
29KërkesëK25Mbi rregullimin e torotuareve pas lokal Alba06.05.2022Agjencia e Sherbimeve Komunale06.05.2022-Po-Perfunduar
30KërkesëK26Masat e marra per tregun e fruta perimeve06.05.2022Drejtoria e te Ardhurave Lokale06.05.2022-Po-Perfunduar
31KërkesëK27Masat per furnizimin me uje per stacionin Devoll dhe Albstar09.05.2022SHA Ujesjelles Kanalizime09.05.2022-Po-Perfunduar
32KërkesëK28Situata aktuale e tregut te fruta perimeve09.05.2022AKU09.05.2022-Po-Perfunduar
31KërkesëK29Informacion per rruget rurale09.05.2022Agjencia e Sherbimeve Komunale09.05.2022-Po-Perfunduar
32KërkesëK30Raportet e KLSH dhe Auditimet09.05.2022Njesia e Auditimit09.05.2022-Po-Përfunduar
33KërkesëK31Mirembajtja e objekteve Arsimore01.06.2022Zyra Vndore e Arsimit01.06.2022-Po-Perfunduar
34KërkesëK32Detyrat funksionare per kontrollin e produkteve ushqimore01.06.2022AKU01.06.2022-Po-Ne shqyrtim
35KërkesëK33Cilsia e sherbimeve,pastrim dekori,varret01.06.2022Drejtoria e Sherbimeve Publike01.06.2022-Po-Perfunduar
36KërkesëK34Mbareshtimi i Pellumbave01.06.2022Agjencia Komunale01.06.2022-Po-Përfunduar
37KërkesëK35Perballimi i stines se veres nga zjarret01.06.2022MZSH01.06.2022-Po-Përfunduar
38KërkesëK36Parandalimi i goditjeve te akteve kriminale01.06.2022Komisiarati i policise kucove01.06.2022-Po-Përfunduar
39KërkesëK37Informacion per zerat e pakesim shpenzimeve20.06.2022QEA20.06.2022-Po-Përfunduar
40KërkesëK38Informacion per inspektimete parashtruara per NJA20.06.2022Drejtoria e finaces20.06.2022-Po-Përfunduar
41KërkesëK1Shtrimi i Pjeses perpara pallatit11.02.2022Drejtoria e Urbanistikes24.02.2022-PoPërfunduar
42KërkesëK2Kerkohet akti i shfrytezimit23.03.2022Drejtoria e Urbanistikes08.03.2022-PoPërfunduar
43KërkesëK3Rkonstruksion Banese28.02.2022Drejtoria e UrbanistikesTe trajtohet ne mbledhjen e radhes-PoPërfunduar
44KërkesëK4Kerkese fondi per transport individesh dhe probleme te tjera06.04.2022Sekretare e kshillit Bashkiak--PoPërfunduar
45KërkesëK5Keshillit Bashkiak09.09.2022Kerkese per shpenzimet funerale29.09.2022-PoPërfunduar
46KërkesëK6Drejtoria e Urbanistikes17.08.2022Kerkese per rishikim ecuri rruge--PoPërfunduar
47KërkesëK7Keshillit Bashkiak16.12.2022Kerkese per shpenzimet--PoPërfunduar
48KërkesëK8Keshillit Bashkiak24.10.2023PBA 2024-202624.10.2023-PoPerfunduar
49KërkesëK9Keshillit Bashkiak24.10.2023PBA -2024-202624.10.2023PoPerfunduar
50KërkesëK8Keshillit Bashkiak30.10.2023kerkese per sherbime-PoPerfunduar
51KërkesëK10Shefqet Liko01.11.2023Hetim01.11.2023PoNe shqyrtimm