Skip to content Skip to footer

Regjistri i Ankesave, Kërkesave dhe Vërejtjeve

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

             
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
1ShkresëK1Spostim i Bustit të heroit A.Suli18.01.2020Bashkia18.01.202022.01.2021Po22.01.2021Përgjigja brenda 2 Muajsh
2ShkresëK2Ankesë për parkimet 19.07.2021Sekretares së Këshillit19.07.2021-Po--
3ShkresëA1Ankesë për tarif pastrimi22.07.2021Sekretares së Këshillit22.07.202122.07.2021Po26.07.2021Përfunduar
4ShkresëV1Vërejtje per tualetet në shkollën Vlashuk29.10.2021Drejtorisë së Arsimit në Bashki29.10.202129.10.2021PoNë shqyrtim
5ShkresëK3Kërkesë për te ndryshuar një kontenier të dëmtuar12.11.2021Drejtorisë së shërbimeve publike12.11.202112.11.2021Po17.11.2021Në shqyrtim
6ShkresëK4Kërkesë për të bërë ndryshime në çatinë e shtëpisë17.11.2021Drejtoria e shërbimit publik12.11.202112.11.2021Po15.12.2021Përfunduar
7ShkreseA2Ankesë për prishjen e rrugës nga Albstar10.11.2021Sekretares së Këshillit22.11.202122.11.2021Po-Në shqyrtim
8ShkresëA3Mbarimin e rrugës15.11.2021Sekretares së Këshillit22.11.202122.11.2021Po-Në shqyrtim