Skip to content Skip to footer

Regjistri i Ankesave, Kërkesave dhe Vërejtjeve

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

             
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
1ShkresëK1Spostim i Bustit të heroit A.Suli18.01.2020Bashkia18.01.202022.01.2021Po22.01.2021Përgjigja brenda 2 Muajsh
2ShkresëK2Ankesë për parkimet 19.07.2021Sekretares së Këshillit19.07.2021-Po--
3ShkresëA1Ankesë për tarif pastrimi22.07.2021Sekretares së Këshillit22.07.202122.07.2021Po26.07.2021Përfunduar
4ShkresëV1Vërejtje per tualetet në shkollën Vlashuk29.10.2021Drejtorisë së Arsimit në Bashki29.10.202129.10.2021PoNë shqyrtim
5ShkresëK3Kërkesë për te ndryshuar një kontenier të dëmtuar12.11.2021Drejtorisë së shërbimeve publike12.11.202112.11.2021Po17.11.2021Në shqyrtim
6ShkresëK4Kërkesë për të bërë ndryshime në çatinë e shtëpisë17.11.2021Drejtoria e shërbimit publik12.11.202112.11.2021Po15.12.2021Përfunduar
7ShkreseA2Ankesë për prishjen e rrugës nga Albstar10.11.2021Sekretares së Këshillit22.11.202122.11.2021Po-Në shqyrtim
8ShkresëA3Mbarimin e rrugës15.11.2021Sekretares së Këshillit22.11.202122.11.2021Po-Në shqyrtim
9KëerkesëK5Raportin e monitorimit për vitin 202102.02.2022Drejtoria e Finacës dhe e Buxhetit02.02.2022-Po-Në shqyrtim
10KëerkesëK6Mbi masat e marra për tregun e shumicës te fruta perimeve qe të kryhet në mengjes që mos te kthehet ne burim aksidentesh02.02.2022Drejtoria e të Ardhurave02.02.2022-Po-Në shqyrtim
11KërkesëK7Mbi zbatimin e buxhetit dhe realizimin e te ardhurave për Bashkinë për vitin 202102.02.2022Drejtoria e Financë dhe Buxhetit02.02.2022-Po-Në shqyrtim
12KërkesëK8Mbi situaten aktuale të rrugëve rurale të fshatit Havaleas,Gegë, Drizë, dhe Lumas02.02.2022Drejtoria e Urbanistikës02.02.2022-Po-Në shqyrtim
13KërkeseK9ër situatën aktuale të qënve të rrugës dhe masat e marra.02.02.2022Drejtoria e Mjedisit dhe Ushqimit Veterinar02.02.2022-Po-Në shqyrtim
14KërkesëK10Mbi tokat bujqësore, pyjore dhe kullotat në territorin e Bashkisë 02.02.2022Drejtoria e Zhvillimit Rural02.02.2022-Po-Në shqyrtim
15KërkesëK11Mbi gjendjen e objekteve Arsimore02.02.2022Zyra Vendore Arsimore02.02.2022-Po-Në shqyrtim
16KërkesëK12Mbi Agjencine e Sherbimeve Komunale, per mbjelljen e fidaneve te rinj,per shtimin e gjelberimit01.03.2022Agjencia e Ndermarrjes Komunale01.03.2022-Po-Në shqyrtim
17KërkesëK13Mbi masat e ndermara nga NJVKSH mbi perhapjen e Covid 1901.03.222Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Kucove01.03.2022-Po09.05.2022Perfunduar
18KërkesëK14Mbi rikonstruktimin e baneses se Znj. Maria Lengu01.03.2022Drejtoria e Urbanistikes01.03.2022-Po-Në shqyrtim
19KërkesëK15Mbi Akt shfrytezimin te pronesise e Z. Faslli Merkaj 01.03.2022Drejtoria e Urbanistikes01.03.2022-Po08.03.2022Perfunduar
20KërkesëK16Për dorëheqjen e kryetarit të fshatit Kozare08.03.2022Këshillit Bashkiak Kucove08.03.2022-Po08.03.2022Në shqyrtim
21KërkesëK17Kerkese per fond invalidesh dhe problemeve te tjera për mbarëvajtjen e punës06.04.2022Kryetares së Këshillit Bashkiak06.04.2022-Po06.04.2022Në shqyrtim
22KërkesëK18Për rregullimin e trotuarit mbas bar Alba 06.04.2022Agjencia e shërbimeve Komunale06.04.2022_Po06.04.2022Në shqyrtim
23KërkesëK19Mbi ecurine e punimeve të rrugës Zef Leka dhe rikualifikimi i lagjes Ll. prifti06.04.2022Drejtoria e Urbanistikës06.04.2022-po15.04.2022Perfunduar
24KërkesëK20Mbi lirimin e hapsirave publike në katet e para të pallateve, masat e marra dhe vazhdimsia e projektit.06.04.2022Policia Bashkiake06.04.2022-Po06.04.2022Në shqyrtim
25KërkesëK21informacion per masat dhe ruajtjen dhe mirembajtjen e objekteve Arsiomore06.05.2022Zyra Arsiomore Lucove06.05.2022-Po06.05.2022Në shqyrtim
26KërkesëK22Informacion per situaten e rrugeve rurale06.05.2022Drejtoria e Urbanistikës06.05.2022-Po-Perfunduar
27KërkesëK23Iformacion mbi gjendjen e kanaleve vadites06.05.2022Drejtoria e Zhvillimit Rural06.05.2022-Po-Perfunduar
28KërkesëK24Mbi mbjelljen e fidaneve te rinj dhe gjelberimi i Kucoves06.05.2022Agjencia e Sherbimeve Komunale06.05.2022-Po-Perfunduar
29KërkesëK25Mbi rregullimin e torotuareve pas lokal Alba06.05.2022Agjencia e Sherbimeve Komunale06.05.2022-Po-Perfunduar
30KërkesëK26Masat e marra per tregun e fruta perimeve06.05.2022Drejtoria e te Ardhurave Lokale06.05.2022-Po-Perfunduar
31KërkesëK27Masat per furnizimin me uje per stacionin Devoll dhe Albstar09.05.2022SHA Ujesjelles Kanalizime09.05.2022-Po-Perfunduar
32KërkesëK28Situata aktuale e tregut te fruta perimeve09.05.2022AKU09.05.2022-Po-Perfunduar
31KërkesëK29Informacion per rruget rurale09.05.2022Agjencia e Sherbimeve Komunale09.05.2022-Po-Perfunduar
32KërkesëK30Raportet e KLSH dhe Auditimet09.05.2022Njesia e Auditimit09.05.2022-Po-Në shqyrtim
33KërkesëK31Mirembajtja e objekteve Arsimore01.06.2022Zyra Vndore e Arsimit01.06.2022-Po-Perfunduar
34KërkesëK32Detyrat funksionare per kontrollin e produkteve ushqimore01.06.2022AKU01.06.2022-Po-Ne shqyrtim
35KërkesëK33Cilsia e sherbimeve,pastrim dekori,varret01.06.2022Drejtoria e Sherbimeve Publike01.06.2022-Po-Perfunduar
36KërkesëK34Mbareshtimi i Pellumbave01.06.2022Agjencia Komunale01.06.2022-Po-Ne shqyrtim
37KërkesëK35Perballimi i stines se veres nga zjarret01.06.2022MZSH01.06.2022-Po-Ne shqyrtim
38KërkesëK36Parandalimi i goditjeve te akteve kriminale01.06.2022Komisiarati i policise kucove01.06.2022-Po-Perfunduar
39KërkesëK37Informacion per zerat e pakesim shpenzimeve20.06.2022QEA20.06.2022-Po-Ne shqyrtim
40KërkesëK38Informacion per inspektimete parashtruara per NJA20.06.2022Drejtoria e finaces20.06.2022-Po-Ne shqyrtim