Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak

Këshilli Bashkiak Kuçovë

🗒 Mbledhjet e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Janar.

Axhenda-e-Komisioneve-1

🔈Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Janar.

Ditën e Martë, Datë 25.01.2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja e radhës me rendin e ditës si më poshtë.

2022-01-18-0002

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

🔈Njoftim!

Mbledhja e Kryesisë,

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Janar”

https://www.facebook.com/keshillikucove

keshilli1

Mbledhja e Komisionit të Financave dhe Buxhetit të Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Dhjetor (e shtyrë për ditën e Mërkurë, datë 22.12.20221):

  • Ditë e Mërkurë
  • Datë 22/12/2021
  • Ora 12.00
  • Zyra e Sekretares, Kati 3, Bashkia Kuçovë.
Axhenda-e-Komisioneve

Mbledhjet e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Dhjetor.- Ditë e Hënë- Datë 20/12/2021- Oraret, 13:00, 15:00- Zyra e Sekretares, Kati 3, Bashkia Kuçovë.Komisionet që do mblidhen janë si më poshtë.

20

🔈Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Kuçovë për muajin Dhjetor.Ditën e Enjte, Datë 23/12/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja e radhës me rendin e ditës si më poshtë:

2021-12-17-0001

Njoftim!📝

Rendi i ditës (paraprak),Ditën e Enjte, Datë 23/12/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) do të zhvillohet mbledhja e radhës së Këshillit, me rendin e ditës paraprak si më poshtë:

2021-12-16-0004-1

2021-12-16-0005-1

Njoftim!

Mbledhja e Kryesisë,Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Dhjetor”

2021-12-14-0005

🔈Njoftim!📝

Rendi i ditës (paraprak),Ditën e Mërkurë, Datë 24/11/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) do të zhvillohet mbledhja e radhës së Këshillit, me rendin e ditës paraprak si më poshtë:

rendi-i-dites-1-converted

🔈Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Kuçovë për muajin Nëntor.Ditën e Mërkurë, Datë 24/11/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja e radhës me rendin e ditës si më poshtë:

rendi-i-dites-3-converted

🔈