Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak

Këshilli Bashkiak Kuçovë

➡️ Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Janar (e radhës).

🗓 Muaji Janar

✅ Ditë e Martë

📆 Datë, 30.01.2024

⏰ Ora, 11°°

🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Nentor (e radhës).

🗓 Muaji Nentor

✅ Ditë e Enjte

📆 Datë, 30.11.2023

⏰ Ora, 11°° 🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

➡️ Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Tetor (e radhës).

🗓 Muaji Tetor

✅ Ditë e Martë

📆 Datë, 31.10.2023

⏰ Ora, 11°° 🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Shtator (e radhës).

🗓 Muaji Shtator

✅ Ditë e Martë

📆 Datë, 26.09.2023

⏰ Ora, 10°°

🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

➡️ Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Maj (e radhës)

.🗓 Muaji Maj

✅ Ditë e Premte

📆 Datë, 26.05.2023

⏰ Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

Njoftim!

📋Rendi i ditës për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit Bashkiak Kuçovë.

Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Maj.

Muaji Maj

Ditë e Premte

Datë, 05/05/2023

Ora, 10:00

Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Prill (jashtë radhës).

Muaji Prill

Ditë e Ejnte

Datë,24.04.2023

Ora,10:00

Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja jashtë radhës me këtë rend dite.

➡️ Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Shkurt (e radhës).

🗓 Muaji Shkurt ✅ Ditë e Hënë 📆 Datë, 27.02.2023 ⏰ Ora, 10°° 🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-i-dites

Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Korrik (jashtë radhe).

🗓 Muaji Korrik
✅ Ditë e Martë
📆 Datë, 12.07.2022
⏰ Ora, 12°°
🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e jashtë radhe me këtë rend dite.

🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

korik-mbledhja

➡️ Njoftim!

✅ Mbledhja e Kryesisë,
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Qershor”.

🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-qershor

🗒 Mbledhja e Komisioneve për muajin Maj sipas Axhendës.
✅ ditën e Hënë
📆 datë 23 Maj 2022
⏰ në orën 14.00
⏰ në orën 15.00
🏛 Vendi, Zyra e Sekretares së Këshillit, kati III, Bashkia Kuçovë.
🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

Axhenda-e-Komisioneve-Maj-2022

➡️ Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Maj (e radhës).
🗓 Muaji Maj
✅ Ditë e Martë
📆 Datë, 24/05/2022
⏰ Ora, 12:00
🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.
🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

Ren-01

📍Dëgjesë Publike

Kalendari i konsultimeve për programin buxhetor afatmesëm 2023-2025, i cili do të zhvillohet në muajin Qershor.

Të gjithë banorët e Bashkisë Kuçovë (Bashkia e vjetër, Njësia Administrative Kozare, Perondi, Lumas) janë të lutur të njihen me axhendën e më poshtme e të jenë prezent ditën e takimeve për të shprehur mendimet e tyre.

Link: http://:https://www.facebook.com/keshillikucove

degjesa-publike

➡️ Njoftim!

✅ Mbledhja e Kryesisë,Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Maj”

.🖇 Link: http://:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-maj-1

Njoftim!

📋Rendi i ditës për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit Bashkiak Kuçovë.

Ditën e Hënë, Datë 09.05.2022, Ora 12:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja jashtë e radhe e thirrur nga Kryetari i Këshillit (me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë) me rendin e ditës si më poshtë:

🖇Liku:http://:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-maj-2022

🔈Njoftim

Mbledhja e Komisionit të Mirëqënies Sociale, Barazisë gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut, i planifikuar sot ora 15:00, shyhet për,
✅ ditën e premte
📆 datë 22.04.2022
⏰ në orën 09:00
🏛 Vendi, Zyra e Sekretares së Këshillit, kati III, Bashkia Kuçovë.
📌Me po të njejtin rend dite.

🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

Mbledhja-e-keshillit-bashkiak-data-22.04.2022

🔖 Axhenda e komisioneve,

🗓Muaji Prill;📌Ditë e Mërkurë;

📆Datë, 20.04.2022;

⏰Ora 14:00, Komisioni i Arsimit dhe Rinisë;

⏰Ora 15:00, Komisioni i Barazisë Gjinore;

🏛Vendi, zyra e Sekretares së Këshillit Bashkiak Kuçovë, kati III, Bashkia Kuçovë.

* Në Komisionin e Arsimit dhe Rinisë do të diskutohen:Projekt-Vendim: “Për përcaktimin e kritereve e të proçedurave të zgjedhjes së anëtarëve të këshillit vendor të rinisë, si dhe të mënyrës së organizimit e të funksionimit të tij”.* Në Komisionin e Barazisë Gjinore do të diskutohen:Informacion: “Mbi gjetjet dhe sfidat për barazinë gjinore të dala nga pyetësori i realizuar në Bashkinë Kuçovë”

➡️ Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Prill (e radhës).
🗓 Muaji Prill
✅ Ditë e Premte
📆 Datë, 22/04/2022
⏰ Ora, 12:00
🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.
🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-prill

➡️ Njoftim!

✅ Mbledhja e Kryesisë,
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Prill”.

🖇 Link::https://www.facebook.com/keshillikucove

Mbledhja-e-Kryesise.pdf1_

🔈Njoftim

Mbledhja e Komisionit të Ekonomisë, i planifikuar sot ora 12:00, shyhet për nesër (me po të njëjtin rend dite),
✅ ditën e enjte
📆 datë 24 Mars 2022
⏰ në orën 12.00
🏛 Vendi, Zyra e Sekretares së Këshillit, kati III, Bashkia Kuçovë.
🖇 Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Mars.🗓 Muaji Mars✅ Ditë e Premte📆 Datë, 25/03/2022⏰ Ora, 10:00🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.🖇

Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-mars

Mbledhja e Komisioneve për muajin Mars sipas Axhendës.✅ ditën e Mërkurë📆 datë 23 Mars 2022⏰ në orën 12.00🏛 Vendi, Zyra e Sekretares së Këshillit, kati III, Bashkia Kuçovë.🖇

Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

Axhenda-e-Komisioneve.docx2-1

Njoftim!

✅ Mbledhja e Kryesisë,
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Mars”.

🖇 Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-1

Mbledhja e Komisioneve për muajin Shkurt sipas Axhendës.✅ në ditët e Martë, Mërkurë, Enjte📆 në datat 22-23-24 Shkurt 2022⏰ në orën 12.00 (të tre komisionet)🏛 Vendi, Zyra e Sekretares së Këshillit, kati III, Bashkia Kuçovë.

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

komisione

Njoftim!📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Shkurt.🗓 Muaji Shkurt✅ Ditë e Premte📆 Datë, 25/02/2022⏰ Ora, 12:00🏛 Vendi, Salla e mbledhje të Këshillit Bashkiak, kati II, Bashkia Kuçovë, zhvillohet mbledhja e radhës me këtë rend dite.

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

rendi-i-dites-1

Njoftim!✅ Mbledhja e Kryesisë,Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Shkurt”.🖇

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

Mbledhja-e-Kryesise

Mbledhja e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Kuçovë për mbledhjen jashtë radhe të muajit Shkurt.

 • Ditë, Mërkurë/Enjte
 • Datë, 09-10.02.2022
 • Ora, 10.00 dhe 11.00
 • Zyra e Sekretares, Kati 3, Bashkia Kuçovë.

📌 Komisioni i Finacave, orari i ndryshuar nga dita e martë, datë 08.02.2022, ora 12.00, në ditën e enjte, datë 10.02.2022, ora 11.00.

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

Axhenda-e-Komisioneve-1

Mbledhja e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Kuçovë për mbledhjen jashtë radhe të muajit Shkurt.

 • Ditë e Martë
 • Datë 08.02.2022
 • Ora, 12.00
 • Zyra e Sekretares, Kati 3, Bashkia Kuçovë.

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

2022-02-07-0014

Njoftim!

📋Rendi i ditës për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit Bashkiak Kuçovë.

Ditën e Enjte, Datë 10.02.2022, Ora 12:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja jashtë e radhe e thirrur me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë me rendin e ditës si më poshtë:

Liku:https://www.facebook.com/keshillikucove

2022-02-07-0010

🗒 Mbledhjet e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Janar.

Axhenda-e-Komisioneve-1

🔈Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Janar.

Ditën e Martë, Datë 25.01.2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja e radhës me rendin e ditës si më poshtë.

2022-01-18-0002

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

🔈Njoftim!

Mbledhja e Kryesisë,

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Janar”

https://www.facebook.com/keshillikucove

keshilli1

Mbledhja e Komisionit të Financave dhe Buxhetit të Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Dhjetor (e shtyrë për ditën e Mërkurë, datë 22.12.20221):

 • Ditë e Mërkurë
 • Datë 22/12/2021
 • Ora 12.00
 • Zyra e Sekretares, Kati 3, Bashkia Kuçovë.
Axhenda-e-Komisioneve

Mbledhjet e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Kuçovë për muajin Dhjetor.- Ditë e Hënë- Datë 20/12/2021- Oraret, 13:00, 15:00- Zyra e Sekretares, Kati 3, Bashkia Kuçovë.Komisionet që do mblidhen janë si më poshtë.

20

🔈Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Kuçovë për muajin Dhjetor.Ditën e Enjte, Datë 23/12/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja e radhës me rendin e ditës si më poshtë:

2021-12-17-0001

Njoftim!📝

Rendi i ditës (paraprak),Ditën e Enjte, Datë 23/12/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) do të zhvillohet mbledhja e radhës së Këshillit, me rendin e ditës paraprak si më poshtë:

2021-12-16-0004-1

2021-12-16-0005-1

Njoftim!

Mbledhja e Kryesisë,Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 17, 56, 57 dhe Rregullores së Këshillit Kuçovë, neni 22, pika 4 me vendim nr. 38, të datës 22/04/2020, Kryesia e Këshillit vendosi “Miratimin dhe njoftimin për Rendin e ditës të mbledhjes së muajit Dhjetor”

2021-12-14-0005

🔈Njoftim!📝

Rendi i ditës (paraprak),Ditën e Mërkurë, Datë 24/11/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) do të zhvillohet mbledhja e radhës së Këshillit, me rendin e ditës paraprak si më poshtë:

rendi-i-dites-1-converted

🔈Njoftim!

📋Rendi i ditës së Këshillit Kuçovë për muajin Nëntor.Ditën e Mërkurë, Datë 24/11/2021, Ora 10:00, në sallën mbledhjeve të Këshillit Bashkia Kuçovë (kati i dytë) zhvillohet mbledhja e radhës me rendin e ditës si më poshtë:

rendi-i-dites-3-converted

🔈