Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raportet Vjetore te KB

RAPORTI I PREZENCËS SË KËSHILLTARËVE TË KËSHILLIT BASHKIAK KUÇOVË PËR TRE MUJORIN E PARË TË VITIT 2022

🖇Linkhttps://www.facebook.com/keshillikucove

raporti-vjetor-KB

RAPORTI VJETOR PËR RRJETET SOCIALE TË KËSHILLIT BASHKIAK KUÇOVË
🖇Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

Raporti-per-rjetet-sociale-te-KB-1

RAPORTI VJETOR I ZBATIMIT TË BUXHETIT TË KËSHILLIT BASHKIAK KUÇOVË PËR VITIT 2021
🖇Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

raporti-vjetor

✅ RAPORTI VJETOR I VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT BASHKIAK KUÇOVË PËR VITIT 2021
🖇Link:https://www.facebook.com/keshillikucove

RAPORTI VJETOR I ANKESAVE, KËRKESAVE, VËREJTJEVE, PETICIONEVE DHE NISMAVE QYTETARE PËR VITIN 2021

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

RAPORTI VJETOR I PJESËMARRJES SË KËSHILLTARËVE NË MBLEDHJET E KËSHILLIT BASHKIAK PËR VITIN 2021

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove

RAPORTI PËR VENDIMARRJEN DHE PERFORMACËN E KËSHILLIT TË BASHKISË KUÇOVË PËR VITIN 2021

Linku:https://www.facebook.com/keshillikucove