Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

       
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
JANAR- DHJETOR 2023
Mbështetur në Ligjin Nr. 119/2019 "Për të Drejtën e Informimit"Neni Nr.8 Pika 1
NrData e regjistrimit të KërkesësObjektiPërgjigja/DataStatusi i KërkesësTarifa
118.01.2023Kërkesë per Informacion -Konstandina Keruti16.02.2023Përfunduarnuk ka
206.02.2023Kërkesë per informacion- Ilda Hoxha22.02.2023Përfunduarnuk ka
315.03.2023Kërkesë për Informacion-Krisi Kllapi24.03.2023Përfunduarnuk ka
421.04.2023Kërkesë për informacion - Erisa Koxhaj05.05.2023Perfunduarnuk ka
504.05.2023Kerkesë për informacion - Shoqata Kongresi Rinor Kombëtar19.05.2023Përfunduarnuk ka
615.04.2023Kerkesë për informacion- Diana Hila25.05.2023Përfunduarnuk ka
716.05.2023Kerkese per suport ne kuader te projektit KOKSH20.05.2023Përfunduarnuk ka
829.06.2023Informacion per Investimet06.7.2023Përfunduarnuk ka
929.06.2023Informacion mbi gjendjen infrastrukturore ne shkolla08.07.2023Përfunduarnuk ka
1007.07.2023Kerkese per informacion-Era Sherifaj14.07.2023Përfunduarnuk ka
1128.07.2023Kerkese per informacion Qendra -Res Publica04.08.2023Përfunduarnuk ka
1202.08.2023Kerkese per informacion - Jonela Gazheli08.08.2023Përfunduarnuk ka
1315.08.2023Kerkese per infromacion - PrefekturaPërfunduarnuk ka
1416.10.2023Kekrese per Informacion-Brikena Prezja24.10.2023Përfunduarnuk ka
1522.11.2023Kërkesë për Identifikim dhe Informacion të Digrave Jo-Funksionale në Qarkun Berat25.11.2023Përfunduarnuk ka
1606.12.2023 Kërkesë për informacion-Sektori MKVFD15.12.2023Përfunduarnuk ka
1717.12.2023Kërkese për informacion- Brikena Prezja21.12.2023Përfunduarnuk ka
1820.12.2023Kerkesë për informacion - Erion FejzullaPërfunduarnuk ka
1927.12.2023Kërkesë për informacion- Gazetare-Top Chanel Anila Hoxha08.01.2023Përfunduarnuk ka
      
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
JANAR-DHJETOR 2022
Nr.Data e Regjistrimit të Kërkesës Objekti Përgjigja/DataStatusi I KërkesesTarifa
110.01.2022Kerkese per informacion-Esat Koxhaj18.01.2022perfunduarnuk ka
215.01.2022Kerkese per Planin e rilevimit te prones 02.02.2022perfunduarnuk ka
323.01.2022Kerkese per informacion-Ina Isufi25.02.2022perfunduarnuk ka
417.02.2022Kerkese per informacion -Denis Tahiri21.02.2022perfunduarnuk ka
522.02.2022Kerkese per informacion -Amarildo Zaimi24.02.2022perfunduarnuk ka
611.03.2022Kerkese per informacion -Qendra Kujri18.03.2022perfunduarmuk ka
716.03.2022Kerkese per informacion nga Porta Vebdore, Projekt i Agjencise Zviceriane29.03.2022perfunduarnuk ka
810.01.2022
Kerkese per informacion-Esat Koxhaj
18.01.2022
nuk ka
915.01.2022
Kerkese per Planin e rilevimit te prones
02.02.2022
perfunduar
nuk ka
1023.01.2022Kerkese per informacion-Ina Isufi
25.02.2022perfunduar
nuk ka
1122.02.2022Kerkese per informacion -Denis Tahiri
26.02.2022perfunduar
nuk ka
1211.03.2022Kerkese per informacion -Qendra Kujri
18.03.2022perfunduar
nuk ka
1312.04.2022Kerkese per informacion -Subjekti TEA-CO sh.p.k
20.04.2022perfunduar
nuk ka
1409.05.2022Kerkese per informacion -Erisa Koxhaj
18.05.2022perfunduar
nuk ka
1510.06.2022Kerkese per infromacion reth ekipeve dhe OJQ-ve te rregjistruara
15.06.2022perfunduarnuk ka
1613.07.2022Kerkese per informacion -Marinela Dushi
20.07.2022perfunduarnuk ka
1723.08.2022Kerkese per informacion mbi masat e marra per fillimin e vitit te ri shkollor 2022
26.08.2022perfunduarnuk ka
1801.09.2022Kerkese per informacion -Dallandyshe Xhaferri
08.09.2022perfunduarnuk ka
1920.09.2022Kerkese per Vizite studentore -Saimir Shtylla
24.09.2022perfunduarnuk ka
2023.09.2022Kerkese per informacion-Denis Tahiri
02.10.2022perfunduarnuk ka
2126.09.2022Kerkese Bashkepunimi-Monika Kocaqi
30.09.2022perfunduarnuk ka
2210.10.2022Kerkese per informim- Aurel Plaku
22.10.2022perfunduarnuk ka
2321.10.2022Kerkese per informim- Altin Fuga
26.10.2022perfunduarnuk ka
2431.10.2022Kerkese per informacion -Elira Kadiu
07.11.2022perfunduarnuk ka
2508.11.2022Kerkese per informacion -Dikensa Topi
22.11.2022perfunduarnuk ka
2630.11.2022Kerkese per informacion-Dallendyshe Xhaferri06.12.2022perfunduarnuk ka
2718.01.2022Kekrese per informacion- Konstandina Keruti16.02.2023perfunduarnuk ka
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve

      
REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE
Korik-Nëntor 2021
Nr.Data e Regj te KerkesesObjektiPergjigja Statusi i KerkesesTarifa
126.07.2017Informacion mbi nr. e lejeve te ndertimit dhe tarifat e arketuara per vitet 2014,2015,201601.08.2017Perfunduarnuk ka
215.09.2017Informacion ne lidhje me proceduren e privatizimit te objekteve te dala jashte funksionit dhe rehabilitimit te tyre ne banesa sociale me qellim strehimin e shtresave ne nevoje18.09.2017Perfunduarnuk ka
328.08.2017Informacion te pergjithme per numrin e te pastreheve, ndare sipas viteve 2016-2017 dhe kategorive, individ ose familje29.09.2017Perfunduarnuk ka
409.01.2018Kerkese per informacion zyrtar ( Pyetesor ) 17.01.2018Perfunduarnuk ka
505.02.2018Kerkese per informacion per kontraten e pastrimit te vitit 201712.02.2018Perfunduarnuk ka
627.03.2018Kerkese per proceduren e shpronesimit02.05.2018Perfunduarnuk ka
727.03.2018Kerkese mbi te dhenat e organikes se stafit te Bashkise Kucove09.05.2018Perfunduarnuk ka
802.05.2018Kerkese per informacion mbi zbatueshmerine e VKM-se 1074/2015, per zbatimin e pershtatshmerise ne komunikim dhe infrastrukture per personat me aftesi te kufizuar02.05.2018Perfunduarnuk ka
916.05.2018Informacion per sektorin e kultures, buxheti, infrastruktura dhe bibliotekat ne Bashkine Kucove21.05.2018Perfunduarnuk ka
1016.07.2018Informacion mbi njoftimin e deputeteve te qarkut per kalendarin e mbledhjeve17.07.2018Perfunduarnuk ka
1103.10.2018Informacion mbi prokurimin e zhvilluar nga Bashkia Kuçove per ndertimin e banesave sociale15.10.2018Perfunduarnuk ka
1207.11.2018Kerkese per informacion mbi disa kontrta te lidhura nga Bashkia Kuçove23.11.2018Perfunduarnuk ka
104.01.2019Kerkese per informacion mbi programet per perfshirjen e te rinjve ne politikat e institucionit17.01.2019Perfunduarnuk ka
209.01.2019Kerkese per informacion per programin e transparences dhe regjistrik e kerkesave15.01.2019Perfunduarnuk ka
331.01.2019Kerkese per informacion, nr. e punonjesve, taksat e mbledhura dhe nivelin e investimeve08.02.2019Perfunduarnuk ka
405.02.2019Kerkese per informacion, mbi buxhetin e planifikuar per 2019 dhe te ardhurat e mbledhura ne 201808.02.2019Perfunduarnuk ka
505.03.2019Kerkese per informacion, planin e menaxhimit te mbetjeve06.03.2019Perfunduarnuk ka
608.03.2019Informacion mbi nr.e punonjesve, te ardhurat dhe investimet11.03.2019Perfunduarnuk ka
714.04.2019Kerkese per informacion, mbi projektet e aplikuara dhe te fituara nga bashkia26.04.2019Perfunduarnuk ka
806.05.2019Kerkese per informacion, per vendosje ne dispozicion te dokumentacionit15.05.2019Perfunduarnuk ka
905.06.2020Kthim /Pergjigje Sudios ligjore "Jurisprudenca" me informacionin ne lidhje me listen e punonjesve te Bashkise10.06.2020Perfunduarnuk ka
1008.06.2020Kekrese per bashkepunim me Agjensine Kombetare te Shoqerise se Informimit 15.06.2020Perfunduarnuk ka
1121.06.2020Kerkese ne sherbim te KLSH-se mbi Informacionin per te gjithe ata qe kane filluar pune ose kane dale nga puna nga Tetori 2018 deri ne Qershor 202023.06.2020Perfunduarnuk ka
1213.07.2020Kerkese per informacion per Ministirne e Brendshme mbi buxhetin per Gjendjen Civile20.07.2020Perfunduarnuk ka
1302.08.2020Kerkese per informacionin mujor dhe 6-mojor per periudhen Janar-Qershor 2020 kunder kultivimit dhe trafikimit te kanabisit.04.08.2020Perfunduarnuk ka
1410.08.2020Kerkese per informacion per listat e linjave , kategorite  e rrugeve si dhe cmimet e biletave per cdo linje11.08.2020Perfunduarnuk ka
1517.08.2020Kerkese per informacion mbi situaten e zjarreve19.08.2020Perfunduarnuk ka
1625.08.2020Kerkese per informacion për marrjen e masave në institucionet publike të arsimit parauniversitar për fillimin e vitit të ri shkollor 2020-202127.08.2020Perfunduarnuk ka
1728.08.2020Kerkese per informacion ne kuader te bashkepunimit institucional29.08.2020Perfunduarnuk ka
1831.08.2020Kerkese per bashkpunim nga Komiteti Shteteror per Kultet02.09.2020Perfunduarnuk ka
1917.09.2020Kerkese per informacion mbi siperfaqen totale te pyejeve20.09.2020Perfunduarnuk ka
2025.09.2020Informacion I kerkuar mbi kopshtet e ndertuara ose te rikonstruktuara dhe te mirembajtura28.09.2020Perfunduarnuk ka
2121.10.2020informacion mbi punën e kryer nga Bashkitë e Qarkut Berat Për vënien në funksion të sistemit të ri te adresave dhe popullimin e tij25.10.2020Perfunduarnuk ka
2204.11.2020Mbi kërkesën për krijimin e Këndit Arkivor në sallën e leximit të Bibliotekës së Kucoves06.11.2020Perfunduarnuk ka
2310.11.2020Kerkese per informacion per per shkollen e mesme te Bashkuar Shefqet shuaipi Lumas15.11.2020Perfunduarnuk ka
2412.11.2020Kerkese per informacion mbi listen e debitoreve tuaj me nr.3898,date 09.11.2020, Bashkia kucove13.11.2020Perfunduarnuk ka
2510.12.2020Kërkesë për shpjegime, për trajtimin e të miturës 10 vjeç, të abuzuar  seksualisht12.12.2020Perfunduarnuk ka
2618.12.2020Informacion mbi hartat e qytetit19.12.2020Perfunduarnuk ka
2707.01.2021informacion të përmbledhur në të cilin të përfshihen të dhëna mbi zonat me rezikshmeri te permbytjeve10.01.2021Perfunduarnuk ka
2826.01.2021Informacion ne lidhje me ngritjes e zyres se mbrojtjes se Konsumatorit28.01.2021Perfunduarnuk ka
2905.02.2021Iformacion se sa është vlera e cila ka shkuar nga buxheti i shtetit/bashkisë për kancelari të ndryshme zyrash , mobilim zyrash dhe makina për bashkinë tuaj nga viti 2014 deri në vitin 2020 12.02.2021Perfunduarnuk ka
3023.02.2021Sa është buxheti i vendosur në dispozicion për mirëmbajtjen e varrezave në bashkinë tuaj nga viti 2015 deri në vitin 2021? (specifikisht për secilin vit25.02.2021Perfunduarnuk ka
3105.03.2021Kerkese per listat e zgjedhesve te bashkise kucove per zgjedhjet e 25 prillit per Kandidaturen per Deputet per Qarkun e Beratit 15.02.2021Perfunduarnuk ka
3222.02.2021Informacion mbi mbetjet urbane27.02.2021Perfunduarnuk ka
3305.03.2021Informacion per listen e zgjedhesve per zgjedhjet e 25 Prillit10.03.2021Perfunduarnuk ka
3418.03.2021Kerkease per informacion per dokumentacion te nevojshem per Kryetarin e Bashkise24.03.2021Perfunduarnuk ka
3525.03.2021Kerkese per bshkepunim nga Drejtoria e Sherbimit Civilo Ushtarak29.03.2021Perfunduarnuk ka
3630.03.2021Kerkese per informacion lidhur me uren ne fshatin goraj03.04.2021Perfunduarnuk ka
3706.04.2021Kerkses per bashkepunim ne kuader te projektit Bashki te forta12.04.2021Perfunduarnuk ka
3813.04.2021Kerkese per informacion per transparencen e Bashkise17.04.2021Perfunduarnuk ka
3928.04.2021Kerkese per bashkpunim 30.04.2021Perfunduarnuk ka
4011.05.2021infromacion per gjendjen e digave18.05.2021Perfunduarnuk ka
4114.05.2021Informacion per marrjen e masave per sezonin turistik 202119.05.2021Perfunduarnuk ka
4201.06.2021Informacion mbi mbrojtjen e teritorit per ndertimet e paligjshme04.06.2021Perfunduarnuk ka
4307.06.2021Kerkese per bashkepunim per prmovim libri10.06.2021Perfunduarnuk ka
4423.06.2021Kerkese per informacion per paisje kacelarie dhe akomoduese25.06.2021Perfunduarnuk ka
4527.06.2021Kerkese per Informacion mbi buxhetin 2020-202130.06.2021Perfunduarnuk ka
4601.07.2021Kerkese informacioni per formatin elektronik per Bashkine Kucove03.07.2021Perfunduarnuk ka
4712.07.2021Kerkese per informacion per punonjesen Vinjola Berhanaj15.07.2021Perfunduarnuk ka
4808.08.2021Kerkese per informacion12.08.2021Perfunduarnuk ka
4909.09.2021Kerkese per informacion per punonjesit e administrates15.09.2021Perfunduarnuk ka
5023.09.2021Kerkese per informacion per infrastrukturen ne shkolla26.09.2021Perfunduarnuk ka
5124.09.2021Kerkese per leje per perdorim burimi ujor28.09.2021Perfunduarnuk ka
5228.09.2021Kerkese per bashkepunim 30.09.2021Perfunduarnuk ka
5306.10.2021Kerkese per rregullim rruge15.10.2021Perfunduarnuk ka
5415.10.2021Kerkese per informacion per raportin teknik dhe financiar18.10.2021Perfunduarnuk ka
5526.10.2021Kerkese per informacion per ankesat e prapambetura30.10.2021Perfunduarnuk ka
5601.11.2021Kekrese per informacion per shkollimin e punonjesve04.11.2021Perfunduarnuk ka
5716.11.2021Kerkese lidhur me banesat sociale per komunitetin Rome20.11.2021Perfunduarnuk ka
5822.11.2021Kerkese lidhur me strehimin social26.11.2021Perfunduarnuk ka
5906.12.2021Informacion mbi identifikimin e qendrave te femijeve15.12.2021Perfunduarnuk ka
6026.12.2021Kerkese per Informacion Albina Hoxhaj29.12.2021Perfunduarnuk ka
6127.12.2021Kerkese per informacion Admir Aliaj30.12.2021Perfunduarnuk ka

I am raw html block.

       
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
JANAR- DHJETOR 2024
Mbështetur në Ligjin Nr. 119/2019 "Për të Drejtën e Informimit"Neni Nr.8 Pika 1
NrData e regjistrimit të kerkesësObjektiPërgjigja/DataStatusi i KërkesësTarifa
1/202404.01.2024Kerkese per Informacion Res Publica10.01.2024Perfunduarnuk ka
2/202419.01.2024Kerkese per Informmacion-Kostandina Kerkuta29.01.2024Perfunduarnuk ka
3/202412.01.2024Kerkese per informacion- Fatjon Kaloci24.01.2024Perfunduarnuk ka
4/202430.01.2024Kerkese per Informacion-Eriola Azizolli08.02.2024Perfunduarnuk ka
5/202427.02.2024Kerkese per informacion AKMC07.03.2024Perfunduarnuk ka
6/202408.03.2024Kerkese per informacion -Piranjat ShowDrejtoria Juridike/Burimet NjerezoreNe shqyrtimnuk ka
7/202412.03.2024Kerkese Informacion- IDRA19.03.2024Perfunduarnuk ka
8/202418.04.2024Kerkese per Informacion -Rec Publica26.04.2024Perfunduarnuk ka
9/202409.05.2024Kerkese per informacion-Raimond Kola14.05.2024Perfunduarnuk ka
10/202404.06.2024Kerkese per infromacion- Era Sherifaj14.06.2024Perfunduarnuk ka
11/202409.07.2024Kerkese per informacion - Olta MitreNe shqyrtim
12
13
14
15
16
17
18
19
20