Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Buxheti për Qytetarin,Buxheti Interaktiv

“Raport monitorimi i zbatimit të Buxhetit të vitit 2021”

raportin-e-monitorimit_compressed