Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Qendra Rinore

Qendra Rinore është pjesë e Qendrës Kulturore “Feniks” institucion vartës i bashkisë Kuçovë.

https://www.facebook.com/projekt12

Ajo ka godinë me vete dhe pavarësisht nevojës për ndërhyrje në infrastrukturë, i plotëson kushtet për zhvillimin normal të aktivitetit të saj.

Në organigramën janë 1 përgjegjëse dhe 2 specialistë të punësuar.

Qendra frekuentohet nga të rinj të grupmoshës 14 – 22 vjeç dhe zhvillon aktivitetin e saj mbi moton; të rinjtë për të rinjtë.

Çdo muaj është zhvilluar mbledhja e bordit drejtues ku është  diskutuar  mbi aktivitetet që planifikohen për muajin në vijim të organizuar nga vetë të rinjtë apo në bashkëpunim me partner si dhe angazhime të tjera jashtë Qendrës.

Në Qendrën Rinore ofrohet shërbimi i bibliotekës  kryesisht për libra artistik të përfshirë në kurrikulat mësimore dhe shërbimi i internetit.

Të rinjtë frekuentojnë Qendrën për tu praktikuar në instrumentët  muzikorë që  Qendra Rinore disponon, si kitarë elektronike, kitarë akustike, piano elektronike.

 Gjithashtu ofrohet mundësia për tu argëtuar në lojën e shahut dhe tavolinën e pinpongut për të gjithë frekuentuesit.

“Cooking Classes” është një aktivitetet mujor që zhvillohet në ambjentet e kuzhinës së Qendrës Rinore. Cdo muaj “Cooking Classes” pasurohet me gatime të ndryshme tradicionale  të cilat gatuhen dhe shërbehen në Qendër.

Gjatë vitit akademik që përfundoi u zhvillua në bashkëpunim me Kryqin e Kuq dega Kuçovë kurs i gjuhës angleze për grupmoshat nga klasa 7 – 14 vjeç. Fëmijët që e frekuentuan këtë kurs në përfundim morën certifikatën përkatëse nga  mësuesja Erisilda Hoxha që zhvilloi orët mësimore.

Për periudhën janar- gusht janë zhvilluar takime dhe trajnime të ndryshme me tema aktuale mbi problematikat me të cilat përballet rinia sot. Janë përkujtuar data të rëndësishme historike dhe iu është përgjigjur pozitivisht çdo ftese për të qenë pjesëmarrës në konferenca, aktivitete e trajnime që zhvillohen edhe jashtë Qendrës.

Në muajin qershor Citizens Channel përmbylli  ciklin e trajnimeve “Media Literacy – Fake vs Facts”, ku përgjatë një viti të rinjtë e Qendrës Rinore u bënë pjesë e trajnimeve të përmuajshme.

Rreth 25 të reja dhe të rinj mësuan mbi edukimin mediatik, çështjet gjinore në media, aktivizmin përmes medias dhe përdorimin e telefonit për krijimin e materialeve multimediale përmes “Mobile Journalism”. Gjatë trajnimeve të rinjtë u aktivizuan në krijimin e përmbajtjes gazetareske në terren për të realizuar katër produkte multimediale. Ata raportuan për tematika si emigrimi në qytetin e Kuçovës, puset jofunksionale të naftës, problemet e biznesit të vogël si pasojë e rritjes së çmimeve dhe përdorimin e celularit nga të rinjtë.

Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian përmes iniciativës “PËRBALLJE: Përpjekje e shoqërisë civile për të konsoliduar lirinë e medias dhe për të luftuar dezinformimin dhe propagandën e urrejtjes në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi,” zbatuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Partnerët e tij, një iniciativë e implementuar nga Citizens Channel në bashkëpunim me Qendrën Rinore Kuçovë.

Aktualisht janë duke u zhvilluar dy projekte në bashkëpunim me organizatën Neë-Bridges dhe Tirana Youth Center.

Projektit “ Aktivizimi rinor dhe dëgjimi i zërit të të rinjve në vendimmarrjen lokale”  ka si qëllim ndërgjegjësimin e të rinjve për nevojën e angazhimit qytetar dhe pjesëmarrjes në diskutimin e çështjeve lokale dhe vendimmarrjen për to. Të rinjtë lider u trajnuan në vullnetarizëm dhe angazhim rinor, avokim dhe lobim, dhe shkrim mini-projektesh. U ndërgjegjësuan për nevojën e angazhimit qytetar dhe pjesëmarrjes në diskutimin e çështjeve lokale dhe vendim-marrjen për to. Ata zhvillojnë aftësitë  bazë për të dizenjuar dhe realizuar nje fushatë avokimi për çështje rinore dhe për të realizuar inisiativa konkrete rinore. Në çdo trajnim të rinjtë pjesmarrës janë certifikuar.

Projekti është në vazhdim dhe mbështetet nga LëvizAlbania projekti  Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Në bashkëpunim me United Nations Association Albania u zhvillua trajnim dy ditor ku të rinjtë, shprehën këndvështrimet e tyre rreth konceptit të paqes dhe sigurisë, folën për 5 shtyllat e Rezolutës 2250 së Këshillit të Sigurimit të OKB, boshllëqet dhe nevojat lidhur me kontekstin lokal.

Pas një reflektimi të gjatë, në ditën e dytë, ata dizenjuan nismat e tyre lidhur me paqen duke prekur tema si shëndeti mendor, diskriminimi racial, trafikimi i qenieve njerëzore etj.

𝘒𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵 nga 𝘒𝘰𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘪 𝘙𝘪𝘯𝘰𝘳 𝘒𝘰𝘮𝘣ë𝘵𝘢𝘳 𝘯ë 𝘒𝘶𝘢𝘥ë𝘳 𝘵ë 𝘛𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘳𝘺𝘦𝘲𝘺𝘵𝘦𝘵𝘪 𝘌𝘷𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘯 𝘪 𝘙𝘪𝘯𝘪𝘴ë.

Në dt 16, 06, 2022 bazuar në nenin të Ligjit Nr. 75/2019 “Për Rininë”, në Ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, si dhe në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 21, datë 22. 04. 2022,  “Për miratimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë si dhe mënyrës së organizimit dhe funksionimit të tij”, u vendos emërimi i Këshillit Vendor të Rinisë me katër anëtar.