Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftime për konsultim publik

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 dhe 54, në ligjin Nr. 146/2014, “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publi” dhe Rregullores së Këshillit Bashkiak për Konsulitmet Publike, vendimi Nr.38, Kryesia e Këshillit.

VENDOSI:

KOnsultimet-Publike