Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vendimet e Këshillit

VENDIME 2024

VENDIME 2023

VENDIME 2022

.Akt-Vendime Maj 2022

Shkresa nisur Prefektures per konfirmim te vendimeve te mbledhjes per muajin Korik 2022

Shkresa nisur Prefektures per konfirmim te vendimeve te mbledhjes per muajin Qershor 2022

Shkresa nisur Prefektures per konfirmim te vendimeve te mbledhjes per muajin maj 2022

Akt-Vendime Prill 2022

Shkresa nisur Prefektures per konfirmim te vendimeve te mbledhjes per muajin prill 2022

Akt-Vendime Shkurt 2022

Shkresa nisur Prefektures per konfirmim te vendimeve te mbledhjes per muajin mars 2022

Shkresa nisur Prefektures per konfirmim te vendimeve te mbledhjes per muajin shkurt 2022

Vebdime të Konfirmuara

Shkresa nisur Prefektures per konfirmim te vendimeve te mbledhjes jashte radhe shkurt 2022

Banesa Sociale

Miratim i shtesës së Buxhetit të Bashkisë nga e ardhura e trasheguar

Miratim i shtesës së Buxhetit të Bashkisë financim nga UNDPI

Ndihma Ekonomike

Vlerësim Figurash

Vendim nr.05 datë 25.01.2022

Për Miratimin e masë së Dëmshpërblimit për Shpronësim

Vendim nr.04 datë 25.01.222

Tematika e Mbledhjeve te KB

Vendim nr.03 datë 25.01.2022

Ndihma Ekonomike

Vendimi nr. 01 datë 25.01.2022

Ndihma Ekonomike

Vendimi nr.74 datë 24.11.2021

Taksat dhe Tarifat Vendore

Vendimi nr.75 datë 24.11.2021

Fonde për Banesat

Vendimi nr. 76 datë 24.11.2021

Programi i Transparences

Vendimi nr.77 datë 23.12.2021

Ndihma Ekonomike

Vendim nr,78 datë 23.12.2021

Ndihma Ekonomike 6%

Vendim nr.79 datë 23.12.2021

Ndihma Ekonomike për rastet e Bashkisë

Vendim nr. 80 date 23.12.2021

Bursat e Arsimit Parauniversitar

Vendim nr 81 date 23.12.2021

Vendepozitimit të mbetjeve bashkiake

Vendim nr 82 date 23.12.2021

Vendim nr 83 date 23.12.2021

Venddepozitimit të mbetjeve inerte

Vendim nr 84 date 23.12.2021

Miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore

Vendim nr 85 date 23.12.2021

Kategorizimin e nivelit te pagave të punonjesve

Vendim nr. 86 date 23.12.2021