Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vendimet e Këshillit

Vebdime të Konfirmuara

Ndihma Ekonomike

Vendimi nr.74 datë 24.11.2021

Taksat dhe Tarifat Vendore

Vendimi nr.75 datë 24.11.2021

Fonde për Banesat

Vendimi nr. 76 datë 24.11.2021

Programi i Transparences

Vendimi nr.77 datë 23.12.2021

Ndihma Ekonomike

Vendim nr,78 datë 23.12.2021

Ndihma Ekonomike 6%

Vendim nr.79 datë 23.12.2021

Ndihma Ekonomike për rastet e Bashkisë

Vendim nr. 80 date 23.12.2021

Bursat e Arsimit Parauniversitar

Vendim nr 81 date 23.12.2021

Vendepozitimit të mbetjeve bashkiake

Vendim nr 82 date 23.12.2021

Vendim nr 83 date 23.12.2021

Venddepozitimit të mbetjeve inerte

Vendim nr 84 date 23.12.2021

Miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore

Vendim nr 85 date 23.12.2021

Kategorizimin e nivelit te pagave të punonjesve

Vendim nr. 86 date 23.12.2021