Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Month: September 2023

Siguria në Shkolla!

Në ambientet e Bashkisë Kuçovë u zhvillua mjë takim për rritjen e sigurisë 📚 në dhe përreth Shkollave. Për garantimin e kësaj përparësie të ritheksuar nga Bashkia dhe Ministria e Brendshme, u zhvillua një bashkëbisedim me drejtorët e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme. 🤝 Së bashku me Policinë e Shtetit dhe institucionet e përfshira jemi të angazhuar të sigurojmë që çdo shkollë të jetë një mjedis i sigurt 🏫 për fëmijët tanë. 👦🏻👧🏻

Rikualifikim i rrugës Havaleas, Njësia Administrative Kozare!

Bashkia Kuçovë vijon punën për rikualifikimin e rrugëve në Havaleas, Kozare. Sot nisi faza e shtresës së asfaltit.Kryetari i Bashkisë Z. Kreshnik Hajdari inspektoi ecurinë e punimeve, ku shumë shpejt rruga do jetë e përfunduar dhe ne dispozicion. Mirënjohje punonjësve dhe banorëve për durimin dhe mbështetjen.

Puna Vazhdon!

Bashkia Kuçovë vazhdon punën për pastrimin të Kolektorit në Lagjen 1 Maj cili shërben për pritjen e ujërave të larta dhe derdhjen e ujërave të ndotura në kanalin kryesor. Bashkia ka marrë angazhim te plotë per këtë problem qe ky kolektor të jetë në gjëndje të funksionimit sa më të mirë,