Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dëgjesa e realizuara dhe plani vjetor

degjesa-publike

Tema e Takimit: Konsultimi Publik për Buxhetin Afatmesëm (PBA) 2022-2024 dhe Paketa Fiskale

Listë Pjesëmarrje për Biznesin e vogël,Komisionin Qytetar dhe Institucionet

Listë Pjesëmarrje për Farmacitë, Laboratorët, dhe Klinikat Dentare

Listë Pjesëmarrje për Fasonët,Supermarketet,Tregti Karburanti,dhe Transporti Publik

Listë Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Perondi

Listë Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Kozare