Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regjistri i Akteve të Kundërshtuara nga Prefektura

Konfirmimi i pjesshëm i miratuar nga Prefektura te vendimit nr 74

21.01.2022