Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

KOMISIONI I STREHIMIT

Bazuar në Vendimin e Këshillit Bashkiak Kuçovë Nr.53, datë 19.06.2019  “Për përbërjen dhe  funksionimin e Komisionit të Strehimit në Bashkinë Kuçovë, në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë Nr.269 datë  23.09.2019 “Për ngritjen e Komisionit të Strehimit  në Bashkinë Kuçovë”, Komisioni i Strehimit  njofton se afati  i fundit për dorëzimin e dokumentacionit për të përfituar nga Programi i SUBVECIONIT TË INTERESAVE TË KREDISË (kreditë e buta), është data 31.05.2022.

Dokumentat dorëzohen pranë Zyrës së Strehimit.