Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sondazh për përcaktimin e prioriteteve të komunitetit!

Ky pyetsor na ndihmon që mendimi juaj të merret parasysh në buxhetin e vitit 2024. Pyetsori organizohet nga Këshilli Bashkiak i Bashkise Kuçovë dhe do të jetë i hapur gjatë periudhës 2-27 Shkurt 2023.Rezultatet e pyetsorit do të përdoren nga Këshilli Bashkiak për t’I rekomanduar administratës një listë prioritetesh për buxhetin e vitit 2024 dhe do të publikohen në faqen e Këshillit Bashkiak.

Kliko këtu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYG7YoYBidbVItq2Qz5q1ZKVURUpOTVNDVklPRDRURk9EVU9aRDdJNktJUy4u