Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftim!

Njoftohen të gjithë të interesuarit për shpërblimin e fëmijëve të lindur e të regjistruar brënda afatit ligjor, (deri më 31.12.2018), të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshem pranë zyrës së financës në Bashkinë Kuçovë.