Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njësia e Mbrojtes së Fëmijëve!

Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve në bashkëpunim me Qendrën e Parandalimit te Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve zhvilluan takime sensibilizuese për edukimin ligjor , me qëllim informimin e nxënësve për drejtësinë penale për të mitur, njohjen me sistemin e drejtësisë dhe me prezantimin e rolit të QPKMR.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *